Co trzecia firma w branży suplementów diety jest w bardzo dobrej kondycji finansowej
Ponad 70 proc. podmiotów z branży suplementów diety jest w dobrej sytuacji finansowej. W sektorze w ubiegłym półroczu odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych firm o blisko 0,4 proc., mimo ogólnego spowolnienia gospodarczego. Odsetek zawieszonych działalności w pierwszej połowie 2022 roku jest proporcjonalny do ubiegłego roku. OSAVI przedstawia podsumowanie pierwszego półrocza w branży suplementów diety.
2022-07-21, 12:10

Branża suplementów diety przez ostatnie lata stale rosła i dynamicznie się rozwijała, a ubiegły rok obfitował w rekordy – odnotowano wtedy największy wzrost liczby producentów suplementów diety na przestrzeni poprzednich 5 lat. OSAVI, polska marka suplementów diety premium, zbadała sytuację w branży po pierwszej połowie roku. Analiza KRS przeprowadzona w czerwcu br. przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet objęła trzy sektory branży suplementów diety: produkcję, sprzedaż hurtową oraz sprzedaż detaliczną. Dane przedstawione w zestawieniu obejmują stan na czerwiec 2022.

Kondycja finansowa branży suplementów diety - czerwiec 2022

Co trzecia firma w bardzo dobrej kondycji, w najlepszej sytuacji są sprzedawcy detaliczni

Z analizy wynika, że ponad 70 proc. ujętych w zestawieniu firm ze wszystkich sektorów branży jest w pozytywnej kondycji. Z tego 35,7 proc. jest w sytuacji bardzo dobrej. Najlepiej wypadają sprzedawcy detaliczni, z których aż 80 proc. jest w pozytywnej kondycji, z czego sytuację 41,8 proc. można ocenić jako bardzo dobrą, a 39 proc. – jako dobrą. Na ich tle nieznacznie gorzej prezentują się sprzedawcy hurtowi, gdzie 67 proc. podmiotów jest w kondycji bardzo dobrej i dobrej oraz producenci, wśród których w pozytywnej sytuacji znajduje się blisko 64 proc. 

Zmiana nastrojów konsumpcyjnych Polaków nie ma dużego odzwierciedlenia w spadającej kondycji finansowej firm w branży suplementów diety. Mimo kryzysu inflacyjnego i ogólnego spowolnienia gospodarczego ten sektor ma nadal silną pozycję na rynku. Analizowane dane są dowodem na stabilizację w branży z lekkim wskazaniem na jej rozwój. Kryzysu nie widać również w danych odnoszących się do liczby firm zawieszających działalność czy wykreślonych z rejestrów. Można zauważyć, że nadal duża część Polaków stawia na zdrowie i nie rezygnuje z suplementacji nawet w obliczu kryzysu. Rolą producentów jest w tym momencie dostarczanie produktów wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumentów i wzbudzających ich zaufanie. Dlatego w OSAVI mówimy głośno m.in. o niezależnych badaniach laboratoryjnych w J.S. Hamilton, którym podlegają wszystkie partie naszych suplementów, wnosząc tym samym nowe standardy do branży – mówi Armand Przygodzki, CEO OSAVI. 

Branża suplementów diety odnotowuje wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów

Potwierdzeniem stabilnej sytuacji w branży jest liczba działających i zarejestrowanych podmiotów. Posiłkując się kodami PKD Dun & Bradstreet szacuje, że w branży producentów, sprzedawców detalicznych i hurtowych w czerwcu 2022 roku zarejestrowanych było 28,2 tys. podmiotów, co w porównaniu do grudnia ubiegłego roku oznacza wzrost liczby firm o blisko 0,4 proc. Najwięcej, bo 23,5 tys. firm, działa w sektorze sprzedaży detalicznej. Liczbę producentów suplementów diety w czerwcu br. szacuje się na nieco ponad 1,4 tys., a hurtowni na 3,3 tys., co w zestawieniu z grudniem 2021 roku oznacza wzrost o 3,1 proc. 

O metodologii badania:

Na ocenę kondycji finansowej firm z badania bezpośredni wpływ miały takie wskaźniki jak płynność, wysokość zadłużenia i rentowność. Dodatkowo wzięta została pod uwagę zdolność finansowa podmiotu, poziom zarejestrowanych, przeterminowanych płatności, zarejestrowane wnioski z sądów gospodarczych o upadłość lub postępowanie naprawcze, ogłoszenie upadłości, rozpoczęcie procesu likwidacji oraz negatywne sygnały prasowe.

Ocena kondycji finansowej branży odbywała się na podstawie danych finansowych z KRS nie starszych niż dwa lata. W przypadku spółek prawa handlowego za podstawę do oceny brano bilans i rachunek wyników. W przypadku podmiotów nieprowadzących pełnej księgowości oparto się na danych o przychodach, kosztach i wyniku finansowym podmiotu zadeklarowanych przez właścicieli firm.

KONTAKT / AUTOR
Ewa Malicka
młodszy specjalista ds. PR
Rocket Science Communications
781 453 815
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2023.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.